MOS: Microsoft Office Excel 2019 - Course

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Excel 2019 (skúška 77 - 727). Zoznámite sa s prostredím programu Microsoft Excel 2019 a s pracovnými zošitmi, ktoré v ňom budete vytvárať a upravovať. V jednotlivých lekciách sa postupne naučíte pracovať s tabuľkami. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do buniek a ako nastaviť ich formát, a to vrátane podmieneného formátovania. Naučíte sa manipulovať s jednotlivými bunkami aj rozsahmi buniek, vyskúšate si prácu s hárkami aj celými pracovnými zošitmi. Vytvoríte graf a naučíte sa vypočítavať hodnoty pomocou základných aritmetických vzorcov. Svoju znalosť rozšírite o logické a textové funkcie. Zoznámite sa s princípmi odkazovania na hodnoty v iných bunkách a naučíte sa vypĺňať v bunkách číselné i textové rady. Naučíte sa pracovať s rozšírenými vlastnosťami zoradenia a filtrovania hodnôt a vyhľadávať určité hodnoty v rozsiahlejších tabuľkách. Vyskúšate si tiež rozdelenie dlhších textových záznamov z tabuľky na jednotlivé údaje umiestnené do niekoľkých stĺpcov. Naučíte sa tiež používať, vytvárať a upravovať makrá a zoznámite sa s možnosťami ich zabezpečenia.

Kód produktu: EN-MOS19-Exc

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction to the practical use of Excel
 • Data entry into cells
 • Excel table
 • Cell and range references
 • Creating charts
 • Excel workbook
 • Moving and copying cell values
 • Advanced work with Excel tables
 • Using references in formulas
 • Chart design
 • Creation and saving of a workbook
 • Number and date fill series
 • Data filtering
 • Basic formulas
 • Chart formatting
 • Manipulating worksheets
 • Text series and custom lists
 • Sorting
 • AutoSum
 • Shapes
 • Navigation within a worksheet
 • Alignment of data in cells
 • Removing duplicate data
 • Logical functions and conditional calculations
 • SmartArt
 • Finding and replacing specific values
 • Font formatting
 • Text functions
 • Pictures in Excel
 • Hyperlinks
 • Copying formatting
 • Page setup
 • Numeric values in cells
 • Adjusting rows and columns
 • Borders and fill
 • Themes
 • Cell styles
 • Header and footer
 • Conditional formatting
 • Data validation
 • Sparklines
 • Manipulation with sheets of multiple workbooks
 • Advanced paste options
 • Customisation of the Quick Access Toolbar
 • Naming cell ranges
 • Customising the Ribbon
 • Outline
 • Macro security
 • Workbook views
 • Introduction to macros
 • File properties
 • The Excel window
 • Splitting worksheets into panes
 • Macro editing
 • Printing
 • Saving a workbook to the Web
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina