Vzhľad kurzov

Vzhľad kurzov

Distribúcia pre individuálnych zákazníkov

Pre používateľov, ktorí si chcú naše kurzy pre samoštúdium nainštalovať lokálne, ponúkame rôzne sady kurzov na DVD-ROM alebo na stiahnutie. Celý zoznam distribuovaných sád nájdete v časti Katalóg kurzov.
Kompletná sada, MS Office 2010 - knižnica 15 výučbových kurzov, sa skladá z 298 lekcií zoskupených do 15 kurzov. Ak ju budete študovať celú, vypočujete si tiež 34 hodín hlasových pokynov a získate približne 150 hodín vlastnej práce s lekciami. Pre používateľov, ktorých zaujíma iba špecifický program Microsoft Office, sú k dispozícii menšie sady, napríklad MS Excel 2010 - balík 3 výučbových kurzov (SK).  

Distribúcia pre korporátnych zákazníkov

Zákazníci, ktorí majú vlastný LMS, si môžu naše kurzy, ktoré sú plne AICC a SCORM kompatibilné, doňho naimportovať. Viac podrobností nájdete v časti Pre firmy.  

Navrhnuté pre samoštúdium krok za krokom

Väčšina našich kurzov pozostáva z troch úrovní štúdia - pre začiatočníkov, stredne pokročilých a pokročilých používateľov. Každý kurz je rozdelený do približne 20 lekcií, z ktorých každá obsahuje približne 30 minút interaktívnych výkladov, cvičení a otázok.

Kombinované formy výučby

Každý kurz obsahuje vstupný test na začiatku kurzu, ktorý študentovi pomôže identifikovať témy, ktoré sa potrebuje naučiť; výklady s písomnými a hlasovými pokynmi (nahranými v štúdiu profesionálom) používajú názorné simulácie, ktoré je možné spustiť v 3 rôznych režimoch podľa voľby študenta; cvičenia pre samostatnú prácu vo vyučovanom programe; otázky ako prípravu na testy a záverečný test založený na obsahu celého kurzu.

Jasná štruktúra, informácie priamo po ruke

Hoci kurzy obsahujú všetky funkcie popísané vyššie, majú jednoduchú štruktúru, ktorá umožňuje jednoduchú navigáciu. Manažér kurzov umožňuje používateľom nielen študovať obsah celého kurzu od začiatku do konca, ale dáva im tiež možnosť rýchle nájsť špecifické témy, aby sa naučili novým zručnostiam a mohli ich okamžite použiť pri svojej práci.

Lokalizácia, rôzne jazykové verzie

V súčasnosti sú naše kurzy ponúkané v anglickej, francúzskej, nemeckej, českej a slovenskej lokalizácii. Viac podrobností ohľadne stupňa lokalizácie nájdete tu. Dostupnosť kurzov v individuálnej jazykovej verzii je definovaná v časti Katalóg kurzov.