Licencovanie kurzov

Licencovanie kurzov

Individuálna licencia

Individuálna licencia je udelená osobe alebo organizácii, ktoré si zakúpili licenčný kľúč. Tento kľúč sa počas inštalácie sady kurzov na pevný disk počítača použije pre ich aktiváciu. Ponúkame možnosť inštalácie z DVD-ROM alebo zo súborov stiahnutých z nášho serveru. Každú nainštalovanú a aktivovanú sadu kurzov môže v rovnakú dobu používať iba jeden používateľ.

On-line štúdium

Zákazníci, ktorí majú záujem o používanie sady kurzov počas obmedzenej doby nezávisle na svojom počítači, si môžu zakúpiť prístup na našom serveri. Používateľ môže ihneď po zakúpení otvoriť stránku Môj účet a v časti Moje kurzy spustiť sadu zakúpených kurzov.

Korporátne licencie

Pre organizácie, ktoré žiadajú o viac ako 50 používateľských licencií, je ponúkaný nákup „objemovej licencie“. V závislosti na požiadavkách zákazníka môže byť licencia buď časovo obmedzená, alebo neobmedzená. Podľa spôsobu jej využitia môže byť založená na počte paralelných alebo menovitých používateľov alebo môže byť dokonca pre neobmedzený počet používateľov. Existuje možnosť početných kombinácií.

Licencie pre výukové portály

Organizáciám, ktoré ponúkajú vzdelávacie služby (alebo podobné služby) verejnosti prostredníctvom svojho výukového portálu, možno udeliť licenciu na integráciu našich kurzov do ich portfólia kurzov a na predaj prístupu ku kurzom ich vlastným zákazníkom.

Dotazy

V prípade, že máte akékoľvek dotazy, prosím, kontaktuje nás priamo. S radosťou Vám ponúkneme tie najpriaznivejšie licenčné podmienky pre Váš projekt.