Pre jednotlivcov

Pre jednotlivcov
 

Tiež...

...máte v úmysle rozšíriť si kvalifikáciu? fotka.jpg
…potrebujete zvýšiť svoju produktivitu?
…chcete sa pripraviť na lepšie zamestnanie?
…prajete si ovládať všetky funkcie
    softwaru, za ktorý ste zaplatili?
…alebo si prajete len získať pár nových
    zručností?
 

Rôzne formy

Jednotlivci a malé organizácie s prianím zlepšiť svoje zručnosti pri používaní programov Microsoft Office môžu získať vybranú sadu kurzov na DVD-ROM alebo si ich stiahnuť. Tieto kurzy je možné nainštalovať na pevný disk počítača alebo na intranet spoločnosti. Existuje dokonca možnosť študovať kurzy priamo on-line zo serverov pre internetovú výučbu GOPAS v časti Môj účet/Moje kurzy.

Súčasťou je Course Manager

Sada kurzov je ponúkaná prostredníctvom používateľsky prívetivého Manažéra kurzov. Umožňuje užívateľovi prechádzať štruktúrou kurzov, študovať vybraný výklad, pustiť sa do cvičení alebo odpovedať na otázky. Program Course Manager dokáže zaznamenávať výsledky testov. Pamätá si tiež, ktoré časti kurzov boli dokončené a naznačí užívateľovi, ktoré časti kurzu by mohol na základe uspokojivých výsledkov vo vstupnom teste prípadne preskočiť.

Course Manager obsahuje vyhľadávač, ktorý študentom pomáha rýchle nájsť iba tie lekcie, ktoré obsahujú požadované kľúčové slová. Knižnica kurzov je teda vhodná nielen pre systematické učenie, ale je tiež možné ju využiť pre učenie Just-in-time alebo ako Performance Support Tool (nástroj pre podporu výkonu).
Na druhej strane však nemôže Course Manager nahradiť Learning Management System (systém riadenia výučby), pretože ukladá svoje údaje lokálne do profilu užívateľa, na počítač užívateľa a neumožňuje export alebo reporting študijných výsledkov pre centrálnu databázu. V prípade, že Vás zaujíma tento druh funkcionality, pozrite sa, prosím, do časti Korporátni zákazníci.

Katalóg kurzov

Ak sa chcete dozvedieť o dostupných knižniciach a sadách kurzov, pozrite sa do Katalógu kurzov. Nájdete tu tiež popis obsahu až na úroveň jednotlivých lekcií. Pokiaľ ste si vybrali zodpovedajúcu sadu alebo knižnicu kurzov, môžete si ju dokonca ihneď zakúpiť.

Vzdelávacia inštitúcia

Ceny uvedené v Katalógu kurzov sú určené pre individuálne licencie. Pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú záujem o 50 a viac licencií, ponúkame zľavu EDU 30 % z ceny individuálnej licencie. Ak chcete získať túto zľavu, zaregistrujte sa, prosím, ako bežný užívateľ e-shopu a v časti Môj účet/Môj účet požiadajte o zľavu tým, že nám zašlete požiadavku „Vzdelávacia zľava“.
V prípade žiadosti o veľký počet vzdelávacích licencií, nás, prosím, kontaktujte priamo. Bude nám potešením postarať sa o tie najpriaznivejšie podmienky pre Váš projekt.