Prednosti

Prednosti

Obsiahnutie všetkých hlavných programov Microsoft Office

Naša knižnica interaktívnych e-learningových kurzov obsahuje všetky hlavné programy Microsoft Office, a tiež operačný systém Microsoft Windows.

Široký a komplexný obsah

Najnovšia knižnica kurzov Microsoft Office 2010 sa skládá z 298 lekcií rozdelených do 15 kurzov. Pokiaľ ich budete študovať všetky, vypočujete si 34 hodín zvukového výkladu a štúdiom strávíte zhruba 150 hodín. Rozsah celej knižnice zodpovedá kurzu v učebni pod vedením lektora v dĺžke trvania 24 dní.

Celkový počet všetkých kurzov pre programy Microsoft Office, ktoré sme až dodnes vyvinuli, počnúc verziou Microsoft Office 2000, je 224 kurzov skladajúcich sa zo 4 103 lekcií, vrátane 391 hodín audio záznamu a celkovej doby výučby okolo 2 500 hodín. Pri každodennom osemhodinovom štúdiu by bolo potrebných 359 dní na absolvovanie celého rozsahu.

K dispozícii je niekoľko jazykových verzií

Kurzy Microsoft Office 2010 ponúkame v českej, slovenskej, anglickej, francúzskej a nemeckej lokalizovanej verzii.
Kurzy Microsoft Office 2007 sú pre Vás k dispozícii v českej, slovenskej a anglickej verzii, staršie verzie programov Microsoft ponúkame v češtine a slovenčine.

Multimédiá, interakcia a simulácia

Študenti sú pri výučbe usmernení virtuálnym učiteľom pomocou hlasových a/alebo písaných pokynov doplnených zvýraznením aktuálnej oblasti záujmu pomocou červených okrajov alebo použitím červenej šípky. Od študentov je pravidelne požadované plnenie individuálnych úloh, ktoré sú potom podľa potreby opravené. K dispozícii sú tri úrovne automatického pomocníka, ktoré študentom pomáhajú plniť úlohy, napríklad hodnotenie, rada a simulácia správnych postupov.

Kombinácia vzdelávacích stratégií

Každý kurz GOPAS sa skladá z:

  • vstupného testu na začiatku kurzu, ktorý žiakom pomáhá určiť, čo potrebujú študovať,
  • písaného a/alebo hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami
  • cvičení pre samostatnú prácu,
  • otázok a záverečného testu pre celý kurz.

Vaše pokroky a výsledky sa zaznamenávajú a ukladajú

Ak bolo Vaše štúdium prerušené a neskôr sa rozhodnete začať so štúdiom znovu, nebudete musieť absolvovať kurz od začiatku, ale jednoducho budete pokračovať od tej časti, pre ktorú boli už zaznamenané Vaše výsledky. 

Nezávislé na čase a mieste

Jenou z významných výhod e-learningu je nezávislosť, v zásade sa môžete učiť kedykoľvek a kdekoľvek. Pre štúdium našich on-line kurzov budete potrebovať bežný osobný počítač a internetové pripojenie. Pokiaľ kurz beží z lokálne nainštalovaných súborov (vo forme DVD alebo stiahnutý) nebudete potrebovať ani internet.

Učenie Just In Time

Vďaka funkcii vyhľadávania nie je nevyhnutné, aby ste ovládali celý program. Kedykoľvek potrebujete radu alebo konkrétne riešenie, napríklad v práci, jednoducho si vyhľadáte a naštudujete tie časti kurzu, v ktorých je vysvetlená príslušná problematika.