Pre firmy

Pre firmy

Tiež...
 

...plánujete veľké spustenie novej verzie Microsoft Office?
...potrebujete vo svojej organizácii zvýšiť produktivitu?
...snažíte sa pomáhať svojim zamestnancov
    pri zvyšovaní ich kvalifikácie?
...chcete, aby Vaši zamestnanci ovládali viac funkcií
    softwaru, za ktorý ste zaplatili?
...máte v pláne vybudovanie intranetu alebo internetového
    výukového portálu?

 

 

Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú zvýšiť know-how veľkého počtu svojich zamestnancov, partneri alebo zákazníci môžu využiť výhody najrôznejších možností licencovania a objemových zliav.
Existuje niekoľko rôznych metód pre prístup k vedomostiam, ktoré sú uložené v našej obsiahlej knižnici kurzov MS Office. Je vhodná nielen pre systematické učenie, ale je tiež často využívaná pre učenie Just-in-time alebo Performance Support Tool (nástroj pre podporu výkonu).

Poskytneme Vám podporu pre akýkoľvek spôsob využitia našich kurzov. Kurzy je možné integrovať do výukových portálov založených na akýchkoľvek štandardných Learning Management Systems (systémy riadenia výučby AICC alebo SCORM kompatibilné), môžu byť hosťované na content serveroch, je možné ich sprístupniť pomocou intranetových stránok alebo je možné nainštalovať ich na súborové servery alebo na disky pracovných staníc. Môžete sa spoľahnúť na naše skúsenosti.

V prípade, že máte záujem o viac podrobností, prosím, kontaktujte nás priamo e-mailom alebo telefonicky.

Katalóg kurzov

Ak sa chcete dozvedieť viac o dostupných knižniciach a sadách kurzov, pozrite sa, prosím, do Katalógu kurzov. Tam nájdete popis obsahov až na úroveň lekcií.
Uvedená cena je platná iba pre individuálnych zákazníkov. Ak sa chcete dozvedieť viac o značných objemových zľavách, ktoré sú k dispozícii korporátnym zákazníkom, prosím, kontaktujte nás priamo e-mailom alebo telefonicky.

Vzdelávacie inštitúcie

Ceny uvedené v Katalógu kurzov sú určené pre individuálne licencie. Pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú záujem o 50 a viac licencií, ponúkame zľavu EDU 30 % z ceny individuálnych licencií. Ak chcete získať túto zľavu, zaregistrujte sa, prosím, ako bežný používateľ e-shopu a v časti Môj účet/Môj účet požiadajte o zľavu tým, že nám zašlete požiadavku „Vzdelávacia zľava“.
V prípade žiadosti o veľký počet vzdelávacích licencií, nás, prosím, kontaktujte priamo. Bude nám potešením postarať sa o tie najpriaznivejšie podmienky pre Váš projekt.