MOS: Microsoft Office Excel 2016 – Curso

Jazyk výučby: Spanish
Jazyk aplikácie: Spanish
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Excel 2016 (skúška 77 - 727). Zoznámite sa s prostredím programu Microsoft Excel 2016 a s pracovnými zošitmi, ktoré v ňom budete vytvárať a upravovať. V jednotlivých lekciách sa postupne naučíte pracovať s tabuľkami. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do buniek a ako nastaviť ich formát, a to vrátane podmieneného formátovania. Naučíte sa manipulovať s jednotlivými bunkami aj rozsahmi buniek, vyskúšate si prácu s hárkami aj celými pracovnými zošitmi. Vytvoríte graf a naučíte sa vypočítavať hodnoty pomocou základných aritmetických vzorcov. Svoju znalosť rozšírite o logické a textové funkcie. Zoznámite sa s princípmi odkazovania na hodnoty v iných bunkách a naučíte sa vypĺňať v bunkách číselné i textové rady. Naučíte sa pracovať s rozšírenými vlastnosťami zoradenia a filtrovania hodnôt a vyhľadávať určité hodnoty v rozsiahlejších tabuľkách. Vyskúšate si tiež rozdelenie dlhších textových záznamov z tabuľky na jednotlivé údaje umiestnené do niekoľkých stĺpcov. Naučíte sa tiež používať, vytvárať a upravovať makrá a zoznámite sa s možnosťami ich zabezpečenia.

Kód produktu: ES-MOS16-Exc

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Familiarizándose con Excel
 • Entrada de datos en celdas
 • Tabla de Excel
 • Referencias de celdas
 • Creación de gráficos
 • Hoja de cálculo
 • Mover o copiar valores en celdas
 • Opciones avanzadas de tablas
 • Uso de referencias en fórmulas
 • Diseño de gráficos
 • Crear y guardar un nuevo libro
 • Serie de números y de fechas
 • Filtrar datos
 • Fórmulas aritméticas básicas
 • Formato de gráficos
 • Trabajar con hojas de cálculo
 • Series de texto y listas personalizadas
 • Ordenamiento
 • Autosuma
 • Formas
 • Movimiento en la hoja
 • Alineación y orientación
 • Eliminar datos duplicados
 • Funciones lógicas y cálculos condicionales
 • SmartArt
 • Buscar y reemplazar valores específicos
 • Formato de fuente
 • Funciones de texto
 • Imagen
 • 17exc61
 • Portapapeles Office y formatos
 • Configuración de página
 • Valores en celdas
 • Cambiar filas y columnas
 • Borde y relleno
 • Temas
 • Estilos de celdas
 • Encabezado y pie de página
 • Formato condicional
 • Validación de datos
 • Minigráficos
 • Trabajo avanzado con múltiples hojas y libros
 • Opciones avanzadas de pegado
 • Personalización de la barra de herramientas
 • Nombrar rangos de celdas
 • Personalización de la cinta de opciones
 • Esquema
 • Seguridad de macros
 • Vistas de libro
 • Introducción a macros
 • Propiedades de archivo
 • Ventana de Excel
 • Dividir hojas de Excel en paneles
 • Editar macros
 • Impresión
 • Guardar un libro de trabajo en la Web
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Spanish
Jazyk výučby Spanish