Výklad

Výklad

Výklady sú dôležitou súčasťou jednotlivých kurzov, zámerne sú zostavené tak, aby boli čo najadekvátnejšou náhradou prirodzeného procesu učenia v učebni.

Pri štandardnom učení je prítomný lektor, ktorý vysvetľuje a predvádza študentom postup, vyzve ich k opakovaniu postupu na ich počítačoch a pokiaľ to študenti potrebujú, poradí im. Obdobný proces učenia je študentovi k dispozícii v našom výklade určenému pre samoštúdium.

 

Každý výklad je založený na presnej simulácii zodpovedajúceho programu Microsoft Office. Simulácia sa správa presne ako originálny program, avšak umožňuje študentom vykonávať iba tie úkony, ku ktorým sú vyzvaní. To vytvára bezpečné prostredie pre individuálne štúdium.

Študent môže rovnako ako v učebni počúvať hlas lektora, ktorý vysvetľuje témy a dáva pokyny, aké úkony vykonať a ako ich vykonať. Pre tých, ktorí nemajú reproduktory alebo sluchátka, alebo si radšej pokyny sami čítajú, možno zobraziť panel s pokynmi.
Hlasitosť hovoreného slova možno nastaviť, alebo zvuk úplne vypnúť.

Priebeh výkladu pre samoštúdium možno riadiť použitím ovládacieho panelu umiestneného pod výkladom. Študenti môžu tiež prejsť k nasledujúcemu alebo predchádzajúcemu úkonu použitím tlačidiel Ďalší a Späť.

Tlačidlo Ukáž je užitočné, keď si študenti nie sú istí, kde na obrazovke má byť vykonaný požadovaný úkon. Po kliknutí na tlačidlo Ukáž sa zobrazí šípka, ktorá označí správne miesto.
Tlačidlo Demo spúšťa animáciu, ktorá študentovi predvedie, ako vykonať požadovanú úlohu.
Tlačidlo Pomocník zobrazí okno s podrobnou definíciou prvkov ovládacieho panelu.

Poskytujeme Vám možnosť vyskúšať si výhody výkladu pre samoštúdium spustením nasledujúceho výkladu :

Novinky v Microsoft Excel 2013: Kombinované grafy