Testy

Testy

Vstupný test je k dispozícii na začiatku každého kurzu. Umožňuje študentom posúdiť svoje vedomosti a rozhodnúť sa, ktoré lekcie môžu preskočiť a ktoré je potrebné naštudovať.

Záverečný test je ponúkaný na konci každého kurzu. Umožňuje študentom overiť si vedomosti, ktoré získali.Na konci testu sú všetky odpovede vyhodnotené a vypočíta sa celkový výsledok testu.

Študenti si môžu tiež nájsť detailnejšie analýzy svojich vedomostí podľa zoznamu tém jednotlivých lekcií.

V prípade záujmu si môže každý študent vytvoriť osobný protokol s výsledkami testu a uložiť ho ako súbor PDF (príklad nájdete tu).