Otázky

Otázky

Otázky sú študentom kladené formou testu na konci každej lekcie. Umožňujú im zopakovať si najdôležitejšie informácie, ktoré sa naučili z výkladu.V porovnaní so vstupným a záverečným testom obdržia študenti spätnú väzbu ihneď po zodpovedaní každej otázky. V prípade, že je odpoveď nesprávna, je potrebné na otázku odpovedať opakovane, kým nie je odpoveď úplne správna.V prípade, že si študenti nie sú správnosťou svojej odpovede istí, môžu požiadať o radu kliknutím na tlačidlo Pomocník.

Nasledujúce otázky sú ukážkou pre získanie informácie o spôsobe testovania:

Novinky v Microsoft Excel 2013: Kombinované grafy