O firme Gopas

O firme GOPAS

V rámci Českej a Slovenskej republiky stojí spoločnosť GOPAS, a.s. na čele medzi firmami poskytujúcimi IT vzdelávanie. Po dosiahnutí počtu približne 30 000 študentov ročne, sa zaradila medzi najväčších poskytovateľov IT vzdelávania v Európe.

Počítačová škola spoločnosti GOPAS, a.s. ponúka vzdelávacie programy od roku 1992. Počas rokov v tomto odbore sme získali množstvo informácií , ktoré sú spätnou väzbou od študentov, a preto najlepšie vyjadrujú ich požiadavky ohľadne formy, rozsahu a spôsobu výučby.

Od roku 2002 spoločnosť GOPAS, a.s. vyvíja e-learningové kurzy aj pre samoštúdium.

Vďaka bohatým skúsenostiam získaným pri vývoji výukového softwaru ILT, detailným znalostiam procesu výučby a na základe každodennej interakcie so študentmi, dokážu vývojári pokynov spoločnosti GOPAS, a.s. navrhnúť vysoko interaktívne simulačné e-learningové kurzy, ktoré kombinujú najlepšie aspekty skúseností z učebne so silou nových technológií.

V súčasnosti je pre študentov k dispozícii už piata generácia vlastných kurzov logicky zoradená do knižnice kurzov Microsoft Office 2010. Informácie, resp. ich postupnosť a náročnosť sú v elektronických kurzoch pre samoštúdium zostavené a poskytované študentom tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia efektívnosť výučby.

Pozývame Vás navštíviť domovskú stránku Školiaceho centra GOPAS.