Novinky v Microsoft Office 2013

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V tomto kurze sa zoznámite s novinkami, ktoré sú spoločné pre všetky programy balíka Microsoft Office 2013. Zoznámite sa so zobrazením programov priamo po ich spustení a vyskúšate si vyhľadávanie šablón. Vyskúšate si aj vylepšené príkazy Uložiť ako a Otvoriť, ktoré môžete využívať pri ukladaní súborov alebo pri ich otváraní. Naučíte sa tiež pracovať s novým zjednoteným príkazom Zdieľať, ktorý je dostupný vo všetkých programoch balíka Microsoft Office 2013. Pod voľbou Zdieľať máte teraz k dispozícii všetky možnosti zdieľania súborov v rámci ostatných programov. Nakoniec si vyskúšate ukladanie do cloudu, čo je virtuálny priestor na ukladanie súborov. Tento ukladací priestor nemáte fyzicky k dispozícii na svojom disku, ale dostanete sa k nemu kedykoľvek, keď budete online.

Kód produktu: SK-Off13NF-Off

Online

Cena
0,00 €
0,00 € s DPH info
*
*
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina