MS Word 2016: Umstieg von 2007

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
V kurze MS Word 2016: Prechod z 2007 vás zoznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia tohto programu. V interaktívnych lekciách ponúkaného kurzu si podrobne prezriete nový vzhľad okna programu. Oceníte jednoduchý výber šablón pri vytváraní nových dokumentov, a pri otváraní už existujúcich dokumentov zase vyznačenie miesta svojej poslednej činnosti. Pri práci s rozsiahlymi dokumentmi si vyskúšate skrývanie textu jednotlivých kapitol. Zoznámite sa s vylepšenou prácou s komentármi, s otváraním a úpravou PDF dokumentov a vyskúšate si aj vloženie a prehrávanie on-line videí. Pri práci s grafickými prvkami dokumentu si vyskúšate možnosť priblíženia objektu, dynamický náhľad pri manipulácií s fotografiami a zarovnávanie objektov dokumentu pomocou vodiacich čiar. Vyskúšate si aj ďalšie nástroje programu, vo funkcii ktorých došlo k istým zmenám.

Kód produktu: DE-Wrd16Up07-Wrd

Online

Cena
24,00 €
29,04 € s DPH info
*
*
 • Einführung in Word
 • Grundlegende Einstellungen in Word
 • Dokumentansicht
 • Seitenhintergrund festlegen
 • Lesemodus
 • Menüband anpassen
 • Neues Dokument erstellen
 • Tastenkombinationen
 • Dokument öffnen
 • AutoText
 • Bewegung im Dokument
 • Nachschlagen im Dokument
 • Word-Vorlage erstellen
 • Text kopieren und verschieben
 • Dokument speichern
 • Änderungen im Dokument nachverfolgen
 • Arbeiten mit Kommentaren
 • Text formatieren
 • Fortgeschrittene Einstellungen Kopf- und Fußzeilen
 • Dokumentgliederung erstellen
 • Aufzählungslisten
 • Überprüfen der Rechtschreibung und Grammatik
 • Diagramme erstellen
 • Sprache des aktuellen Dokuments
 • Diagramme formatieren
 • Bilder einfügen
 • Dokument drucken
 • Bilder formatieren
 • Arbeiten mit dem Hilfefeature
 • SmartArt einfügen und formatieren
 • Grafik einfügen und formatieren
 • Übersetzen von Text
 • Bildschirmabbild einfügen
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina