MS Word 2016 : Débutant

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
V kurze MS Word 2016: Úvod sa zoznámite s prostredím programu Word 2016 a s jeho ovládaním. Dozviete sa, ako správne zapísať text a ako v ňom skontrolovať gramatiku. Naučíte sa upravovať vzhľad textu nastavením vlastností písma a odstavcov. Vykonáte tiež základné úpravy dokumentu pred tlačou, vrátane nastavenia vlastností stránky a vloženia hlavičky a päty stránky do dokumentu.

Kód produktu: FR-Wrd16-Wrd1

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Introduction au travail dans Word
 • Affichage des documents
 • Mode Lecture
 • Création d’un nouveau document
 • Ouvrir un document
 • Déplacement dans le document
 • Inscription et modification du texte
 • Techniques de sélection de texte
 • Copier et déplacer du texte
 • Enregistrer un document
 • Mise en page
 • Mise en forme du texte
 • Mise en forme rapide de texte
 • Mise en forme de paragraphe
 • Numéroter une liste
 • Listes à puces
 • Ajouter une bordure et une trame de fond
 • Correction automatique
 • Vérifier la grammaire et l’orthographe
 • Langue du document
 • En-tête et pied de page
 • Impression des documents
 • Travail avec l’aide
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky