MS Word 2016 : Avancé

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
Kurz MS Word 2016: Pokročilí je zameraný na nástroje, ktoré sa používajú najmä pri úprave dlhších dokumentov alebo pri automatizácii práce s dokumentmi. Zoznámite sa s pojmom oddiel a naučíte sa oddiely používať. Do dokumentu vložíte titulnú stranu a využijete vodoznak. Z nadpisov textu dokumentu vytvoríte obsah, očíslujete vložené objekty a vytvoríte ich zoznam. Naučíte sa používať polia, krížové a hypertextové odkazy, poznámky pod čiarou a vysvetlivky. Zoznámite sa tiež s nástrojmi, ktoré sa používajú pri kolektívnej práci na dokumentoch, napríklad s komentármi, revíziami alebo vnorenými dokumentmi.

Kód produktu: FR-Wrd16-Wrd3

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Sections du document
 • Définir un arrière-plan
 • Insérer des lettrines et des caractères spéciaux
 • Page de garde personnalisée
 • Insertion automatique
 • Pagination du document
 • Rechercher un document
 • Remplacer le texte
 • Coupure de mots
 • Suivi des modifications dans le document
 • Travailler avec les commentaires
 • Options avancées d’en-têtes et pieds de page
 • Fractionner le texte en colonnes
 • Créer un plan dans un document
 • Document maître et sous-documents
 • Table des matières automatique
 • Table des matières personnalisée
 • Table des illustrations et autres listes
 • Travailler avec les champs
 • Notes de bas de page et notes de fin
 • Signets
 • Renvois
 • Liens hypertexte
 • Traduction de texte
 • Enveloppes et étiquettes
 • Publipostage
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky