MS Word 2013: Prechod z 2003

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V kurze MS Word 2013: Prechod z 2003 vás zoznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia tohto programu. Zásadnou zmenou prešlo najmä prostredie programu a ovládanie jeho nástrojov. V jednotlivých lekciách ponúkaného kurzu sa naučíte pracovať s pásom s nástrojmi, panelom s nástrojmi Rýchly prístup, s kontextovými kartami a miniatúrnym panelom s nástrojmi pre formátovanie. Vyskúšate si upravené zobrazenia dokumentu. Pri úprave vzhľadu dokumentu sa naučíte používať rôzne galérie a živé ukážky. Zoznámite sa so stavebnými blokmi a s obrázkami SmarArt. Prezriete si rozšírené možnosti, ktoré program ponúka pri práci s grafikou, vyskúšate si vkladanie titulných strán, ovládacích prvkov formulára, otvorenie PDF dokumentu a jeho úpravu, ako aj rôzne ďalšie nástroje, ktorým boli programové možnosti rozšírené alebo upravené.

Kód produktu: SK-Wrd13Up03-Wrd

Online

Cena
24,00 €
29,04 € s DPH info
*
*
 • Úvod do práce s Wordom
 • Základné nastavenia Wordu
 • Sekcie dokumentu
 • Zobrazenie dokumentov
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Nastavenie pozadia strany
 • Režim čítania
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Vkladanie iniciál a špeciálnych znakov
 • Tvorba nového dokumentu
 • Klávesové skratky
 • Vlastná titulná strana
 • Otvorenie dokumentu
 • Práca s viacerými dokumentmi
 • Automatický text
 • Pohyb v dokumente
 • Používanie štýlov a ich prispôsobenie
 • Zápis a úprava textu
 • Tvorba štýlov
 • Vyhľadávanie v dokumente
 • Tvorba šablón
 • Kopírovanie a presun textu
 • Úprava viacstranového dokumentu
 • Rozdeľovanie slov
 • Uloženie dokumentu
 • Pokročilejšie techniky číslovania odsekov
 • Sledovanie zmien v dokumente
 • Nastavenie vzhľadu strany
 • Zoradenie záznamov v dokumente
 • Práca s komentármi
 • Formátovanie textu
 • Konverzia textu na tabuľku
 • Pokročilé nastavenie hlavičky a päty
 • Rýchle formátovanie textu
 • Tabulátory
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Formátovanie odseku
 • Tvorba tabuliek
 • Vytvorenie prehľadu
 • Číslované zoznamy
 • Úprava rozloženia tabuliek
 • Nadradený dokument s vnorenými dokumentmi
 • Zoznamy s odrážkami
 • Úprava grafického vzhľadu tabuliek
 • Automatický obsah dokumentu
 • Orámovanie a podfarbenie
 • Výpočty v tabuľkách
 • Vlastný obsah dokumentu
 • Automatické opravy
 • Návrh nepravidelnej tabuľky
 • Zoznam obrázkov a tabuliek a ďalšie prehľady
 • Kontrola pravopisu
 • Tvorba grafov
 • Práca s poľami
 • Jazyk dokumentu
 • Úprava grafov
 • Poznámky pod čiarou a vysvetlivky
 • Hlavička a päta dokumentu
 • Vkladanie obrázkov
 • Záložky
 • Tlač dokumentov
 • Úprava obrázkov
 • Krížové odkazy
 • Práca s pomocníkom
 • Vloženie a formátovanie grafických prvkov SmartArt
 • Hypertextové prepojenia
 • Vloženie a formátovanie tvarov
 • Preklad textu
 • Vloženie snímky obrazovky
 • Obálky a menovky
 • Hromadná korešpondencia
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina