MS Word 2010: Pokročilí

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V tomto kurze si osvojíte pokročilé techniky práce s dlhými dokumentmi. Naučíte sa vytvárať obsah, register a zoznamy obrázkov a tabuliek. Pomocou hromadnej korešpondencie budete vytvárať obálky, menovky a zoznamy príjemcov. Naučíte sa pracovať s grafikou a organizačnými schémami. Osvojíte si základy tvorby formulárov a naučíte sa v dokumentoch používať polia. Zoznámite sa s tvorbou makier, formátom XML a jeho využitím v programe Microsoft Word, zabezpečením a riadením povolení na prístup ku dokumentom.

Kód produktu: SK-Wrd10-Wrd3

Online

Cena
12,00 €
14,52 € s DPH info
*
*
 • Hlavička a sekcie dokumentu
 • Zobrazenie prehľadu a rozdelenie dlhého dokumentu
 • Hlavný a vnorené dokumenty
 • Vytváranie obsahu
 • Register
 • Zoznam obrázkov, tabuliek a ďalšie prehľady
 • Obálky a menovky
 • Formulárový list v hromadnej korešpondencii
 • Práca so zdrojom údajov v hromadnej korešpondencii
 • Obálky a menovky v hromadnej korešpondencii
 • Katalóg
 • Prepojenie a vkladanie objektov
 • Hierarchia
 • Cyklický diagram a ozdobné nadpisy
 • Kreslenie a práca s grafickými objektmi
 • Práca s poľami
 • Poznámky pod čiarou a vysvetlivky
 • Záložky
 • Krížové odkazy
 • Hypertextové prepojenia
 • Preklad textu
 • Prezentácia na Internete
 • Polia formulára
 • Zabezpečenie a tlač formulára
 • Makrá
 • Chránené zobrazenie a zabezpečenie dokumentu
 • Riadenie povolení
 • Office Web Apps
 • Zoznámenie sa s XML
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina