MS Word 2007 - Set of 3 Interactive Courses

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
V sade kurzov Microsoft Word 2007 nájdete všetko, čo potrebujete vedieť k perfektnému zvládnutiu práce s programom Microsoft Word. Po prejdení týchto kurzov nebude pre Vás problémom použiť program na prípravu krátkeho listu, ale i rozsiahleho dokumentu typu zmluva či školská záverečná práca.

Prvý krokom bude zorientovanie sa v prostredí programu a oboznámenie sa so základmi vkladania textu. Naučíme Vás text vyberať, presúvať, kopírovať, formátovať. V zapísanom texte si budete vedieť skontrolovať pravopis a gramatiku. Naučíte sa používať štýly a kontrolovať tok textu, zmeniť okraje a veľkosť stránky, pridať do dokumentu hlavičku a pätu. Dozviete sa, čo je automatické dokončovanie a k čomu slúžia automatické texty. Vytvoríte si vlastné stavebné bloky. Do rozsiahlejšieho dokumentu pridáte obsah, register, zoznam obrázkov a tabuliek. Naučíte sa upraviť grafický vzhľad dokumentu aj pomocou obrázkov, grafických objektov SmartArt a textov WordArd. Budete vedieť pripraviť formulár a svoj dokument chrániť. Vytvoríte dokument na základe šablóny a naopak, z dokumentu vytvoríte šablónu. Dokument uložíte, vytlačíte a odošlete na rôzne adresy pomocou nástroja hromadná korešpondencia, v ktorom pripravíte i obálky a menovky.

Kód produktu: EN-Wrd07-CS3

Online

Cena
41,00 €
49,61 € s DPH info
*
*

Licenčný kľúč

Cena
50,00 €
60,50 € s DPH info

Instalačné médium

Cena
7,00 €
8,47 € s DPH info

Médium je možné kúpiť iba s licenčným kľúčom.

Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Sady kurzov
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina