MS Word 2007: Introduction

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
V tomto kurze sa naučíte vytvárať jednoduché textové dokumenty a formátovať ich. Naučíte sa používať korekčné nástroje a pomocníka. Budete vedieť nastaviť číslovanie stránok, jednoduché hlavičky a päty dokumentu a dokument vytlačiť.

Kód produktu: EN-Wrd07-Wrd1

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Introduction to Word
 • Navigating Your Document
 • Text Entry
 • Working with documents and multiple windows
 • Use of automatic corrections and proofing tools
 • Spell Checking
 • Text Selection Techniques
 • Text moving and copying
 • Page Settings
 • Paragraph Formatting
 • Character Formatting
 • Document Print
 • Borders and Shading
 • Bulleted and Numbered Lists
 • Record sorting, converting text to table
 • Multi-page Document Editing
 • Headers and Footers
 • Using Help
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina