MS Windows 7: Úvod

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V kurze sa zoznámite so základnými pojmami z oblasti počítačov a so základmi práce v prostredí operačného systému Microsoft Windows 7. Naučíte sa vytvárať jednoduché texty a pracovať so súbormi a priečinkami.

Kód produktu: SK-Win7-Win1

Online

Cena
12,00 €
14,52 € s DPH info
*
*
 • Požiadavky na hardvér, prehľad edícií Windows 7
 • Prihlásenie do systému Windows a práca s myšou
 • Vypnutie počítača
 • Práca s ikonami na pracovnej ploche
 • Práca s oknom programu
 • Spustenie programu a práca s viacerými oknami
 • Panel úloh
 • Ponuka Štart
 • Windows Prieskumník
 • Vytváranie priečinkov
 • Kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov
 • Práca s Košom
 • Vytvorenie textového súboru
 • Uloženie a otvorenie súboru
 • Knižnice, vyhľadávanie súborov a priečinkov
 • Práca s odkazmi
 • Práca s pomocníkom pre operačný systém Windows
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina