MS PowerPoint 2016: Úvod

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V kurze Microsoft PowerPoint: Úvod sa zoznámite s prostredím programu a vyskúšate si rôzne zobrazenia prezentácie. Vytvoríte prezentáciu s textami a obrázkami. Naučíte sa vkladať do snímok rôzne kreslené obrazce, symboly a vytvoríte aj rovnicu. Použijete WortArt. Naučíte sa text aj všetky vložené prvky upravovať a na snímke presne umiestňovať. Pri vytváraní nových snímok zvoľte vhodné rozloženie snímky. Rozloženie snímky zameníte sa iné a po nežiadúcich zmenách rozloženie snímky obnovíte.

Kód produktu: SK-Pwp16-Pwp1

Online

Cena
12,00 €
14,52 € s DPH info
*
*
 • Základy navigácie v okne programu
 • Možnosti zobrazenia prezentácií
 • Pohyb v prezentácii
 • Práca s Pomocníkom
 • Vytvorenie novej prezentácie
 • Práca s textovými poľami
 • Nová snímka a rozloženie snímky
 • Úrovne odsekov v zozname s odrážkami
 • Použitie tabulátorov
 • Formátovanie odsekov
 • Vkladanie obrázkov
 • Práca s obrázkami
 • Pokročilé úpravy obrázkov
 • Efekty obrázkov
 • Tvary
 • Úprava tvarov
 • Štýly WordArt
 • Symboly
 • Rovnice
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina