MS PowerPoint 2016: Umstieg von 2003

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
V kurze MS PowerPoint 2016: Prechod z 2003 vás zoznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia tohto programu. V interaktívnych lekciách kurzu si vyskúšate prácu v novom prostredí programu. Potrebné nástroje budete vyberať na páse s nástrojmi, paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo na kontextových kartách. Vyskúšate si ponuku šablón a motívov a širokouhlý formát snímok. Prezriete si nové animácie a vyskúšate si ich jednoduchšie nastavanie. Prezentáciu rozdelíte do oddielov, zoznámite sa s obrázkami SmarArt a s rozšírenými možnosťami komentárov. Vyskúšate si strih videoklipov a úpravu zvuku priamo v programe PowerPoint. Pri úprave rôznych typov grafických prvkov vložených na snímky si vyskúšate celý rad nových nástrojov, napríklad inteligentné vodiace čiary alebo kvapkadlo. Prezriete si zobrazenie lektora a ďalšie zmeny, ku ktorým došlo pri prechode na vyššiu verziu programu.

Kód produktu: DE-Pwp16Up03-Pwp

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Grundlegende Navigation im Programmfenster
 • Hinzufügen von Tabellen
 • Präsentationen in verschiedenen Ansichten
 • Folienübergänge
 • Animationseffekte
 • Tabellen bearbeiten
 • Erste Hilfe
 • Animationseffekte einstellen
 • SmartArt-Grafik erstellen und bearbeiten
 • Neue Präsentation erstellen
 • Verschiedene Typen der SmartArt-Grafiken
 • Arbeit mit Textfeldern
 • Folie mit einem Diagramm
 • Folien
 • Diagramm bearbeiten
 • Zielgruppenorientierte Präsentation
 • Audioclips
 • Bildschirmpräsentation einrichten
 • Videoclips
 • Absatz formatieren
 • Bedienung der Vorführung einer Präsentation
 • Folienfußzeilen
 • Bilder einfügen
 • Referentenansicht und Bedienleiste
 • Designs
 • Arbeit mit Bildern
 • Druck
 • Folienhintergrund
 • Weitere Bildbearbeitungsoptionen
 • Präsentation unterschiedlich formatiert speichern
 • Bildeffekte
 • Einstellungen beim Speichern von Präsentationen
 • Importieren von Inhalten
 • Formen
 • Benutzerdefinierte Vorlage und Design vorbereiten
 • Abschnitte
 • Bearbeitung der Formen
 • Benutzerdefinierte Vorlagen und Designs verwenden
 • Folienmaster
 • WordArt-Tools
 • Einige Programmeinstellungen
 • Symbole
 • Rechtschreibprüfung
 • Formeln
 • Kommentare
 • Präsentationen vergleichen
 • Text und Schriftart suchen und ersetzen
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina