MS PowerPoint 2016 : Mise à niveau de 2003

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
V kurze MS PowerPoint 2016: Prechod z 2003 vás zoznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia tohto programu. V interaktívnych lekciách kurzu si vyskúšate prácu v novom prostredí programu. Potrebné nástroje budete vyberať na páse s nástrojmi, paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo na kontextových kartách. Vyskúšate si ponuku šablón a motívov a širokouhlý formát snímok. Prezriete si nové animácie a vyskúšate si ich jednoduchšie nastavanie. Prezentáciu rozdelíte do oddielov, zoznámite sa s obrázkami SmarArt a s rozšírenými možnosťami komentárov. Vyskúšate si strih videoklipov a úpravu zvuku priamo v programe PowerPoint. Pri úprave rôznych typov grafických prvkov vložených na snímky si vyskúšate celý rad nových nástrojov, napríklad inteligentné vodiace čiary alebo kvapkadlo. Prezriete si zobrazenie lektora a ďalšie zmeny, ku ktorým došlo pri prechode na vyššiu verziu programu.

Kód produktu: FR-Pwp16Up03-Pwp

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Navigation de base dans la fenêtre du programme
 • Insérer un tableau dans une diapositive
 • Modes d’affichage d’une présentation
 • Transitions entre les diapositives
 • Modifier les tableaux
 • Effets d’animation
 • Travail avec l’Aide
 • Insérer et modifier des graphiques SmartArt
 • Effets d’animation avancés
 • Création d’une nouvelle présentation
 • Graphiques SmartArt
 • Travail avec des zones de texte
 • Insérer des graphiques dans les diapositives
 • Disposition des diapositives
 • Modifier les graphiques dans les diapositives
 • Insérer un élément audio dans une présentation
 • Diaporama personnalisé
 • Insérer une vidéo dans une présentation
 • Paramètres du diaporama
 • Mise en forme de paragraphes
 • Afficher les pieds de page des diapositives
 • Conseils pour présenter un diaporama
 • Insertion d’images
 • Thèmes
 • Mode Présentateur
 • Manipulation des images
 • Arrière-plan de diapositive
 • Paramètres d’impression des présentations
 • Manipulation d’objets avancée
 • Enregistrer une présentation sous formats divers
 • Effets des images
 • Importer des données externes
 • Options avancées d’enregistrement
 • Formes
 • Sections de présentation
 • Créer des modèles et thèmes personnalisés
 • Modification des formes
 • Modifier le masque des diapositives
 • Utiliser les modèles et thèmes personnalisés
 • Outils WordArt
 • Personnaliser le programme
 • Symboles
 • Vérification de l’orthographe
 • Équations
 • Commentaires
 • Comparer les versions d’une présentation
 • Rechercher et remplacer du texte et une police
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky