MS PowerPoint 2010: Umstieg von 2007

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
V kurze MS PowerPoint 2010: Prechádzame z MS PowerPoint 2007 vás oboznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia programu. Prezriete si upravené prostredie programu – novú kartu Súbor a jej ponuku. Prezentáciu si pred tlačou prezriete v ukážke, ktorá je novo začlenená do ponuky karty Súbor, ktorej prostredie bolo tiež upravené. Naučíme Vás nastavovať animácie na novej karte Prechody a na upravenej karte Animácie. Oboznámime vás s možnosťou rozdeliť prezentáciu na sekcie, s novými grafickými efektmi a s možnosťou strihu videoklipov priamo v programe. Vyskúšate si tiež rozšírené možnosti práce so zvukmi. Prezriete si nové motívy a nové typy animácií.

Kód produktu: DE-Pwp10Up07-Pwp

Online

Cena
20,00 €
24,20 € s DPH info
*
*
 • Grundorientierung in PowerPoint
 • Präsentation erstellen, mit Textfeld arbeiten
 • Design, Formatierung ändern, Abschnitte
 • Folienübergänge
 • Animationseffekte
 • ClipArt editieren
 • Andere SmartArt-Typen
 • Drucken
 • Verschiedene Dateitypen speichern
 • Symbole und Formeln
 • Videoclips und animierte Bilder
 • Folien einer Präsentation in Abschnitte einteilen
 • Folienübergänge und Animationseffekte
 • Videobearbeitung direkt in PowerPoint
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina