MS PowerPoint 2010: Přecházíme z 2007

Jazyk výučby: Čeština
Jazyk aplikácie: Čeština
V kurze MS PowerPoint 2010: Prechádzame z MS PowerPoint 2007 vás oboznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia programu. Prezriete si upravené prostredie programu – novú kartu Súbor a jej ponuku. Prezentáciu si pred tlačou prezriete v ukážke, ktorá je novo začlenená do ponuky karty Súbor, ktorej prostredie bolo tiež upravené. Naučíme Vás nastavovať animácie na novej karte Prechody a na upravenej karte Animácie. Oboznámime vás s možnosťou rozdeliť prezentáciu na sekcie, s novými grafickými efektmi a s možnosťou strihu videoklipov priamo v programe. Vyskúšate si tiež rozšírené možnosti práce so zvukmi. Prezriete si nové motívy a nové typy animácií.

Kód produktu: CS-Pwp10Up07-Pwp

Online

Cena
14,00 €
16,94 € s DPH info
*
*
 • Členění snímků prezentace do oddílů
 • Přechody snímků a animační efekty
 • Základní orientace v okně PowerPoint
 • Úprava videa přímo v PowerPointu
 • Tvorba nové prezentace a práce s textovými poli
 • Motivy, úprava formátování a oddíly
 • Přechody snímků
 • Animační efekty
 • Úprava obrázků
 • Další typy obrázků SmartArt
 • Tisk
 • Uložení prezentace v různých formátech
 • Rovnice a symboly
 • Videoklipy a animované obrázky
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Čeština
Jazyk výučby Čeština