MS PowerPoint 2010 : Mise à niveau de 2007

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
V kurze MS PowerPoint 2010: Prechádzame z MS PowerPoint 2007 vás oboznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia programu. Prezriete si upravené prostredie programu – novú kartu Súbor a jej ponuku. Prezentáciu si pred tlačou prezriete v ukážke, ktorá je novo začlenená do ponuky karty Súbor, ktorej prostredie bolo tiež upravené. Naučíme Vás nastavovať animácie na novej karte Prechody a na upravenej karte Animácie. Oboznámime vás s možnosťou rozdeliť prezentáciu na sekcie, s novými grafickými efektmi a s možnosťou strihu videoklipov priamo v programe. Vyskúšate si tiež rozšírené možnosti práce so zvukmi. Prezriete si nové motívy a nové typy animácií.

Kód produktu: FR-Pwp10Up07-Pwp

Online

Cena
20,00 €
24,20 € s DPH info
*
*
 • Division d’une présentation en sections
 • Navigation dans la fenêtre de PowerPoint
 • Transitions et animations des diapositives
 • Édition vidéo directe dans PowerPoint
 • Nouvelle présentation, zones de texte
 • Thèmes et sections des présentations
 • Transition entre les diapositives
 • Effets d’animation
 • Images clipart
 • Autres types de graphiques SmartArt
 • Options d’impression
 • Formats des fichiers, mode Backstage
 • Symboles et équations
 • Insertion de clips audio et vidéo
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky