MS Outlook 2016 : Mise à niveau de 2003

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
V kurze MS Outlook 2016: Prechod z 2003 vás zoznámime so zmenami, ku ktorým došlo v novej verzii tohto programu. Výrazne upravené bolo najmä prostredie programu, ale tiež okná otvorených správ, úloh či kontaktov. Potrebné nástroje pre správu položiek vášho účtu nájdete vo všetkých oknách na páse s nástrojmi. Jednotlivé prvky programu budete vyberať pomocou tlačidiel navigačného panela, ktorý súčasne umožňuje rýchle náhľady niektorých ďalších priečinkov programu. Pri vyhľadávaní informácií uložených v jednotlivých priečinkoch oceníte rýchlu dostupnosť i pokročilé nastavenia hľadania. V interaktívnych lekciách si vyskúšate aj ďalšie novinky, napríklad konverzačné zobrazenie, rýchle kroky alebo náhľady správ, ktoré umožňujú vykonať celý rad akcií. Zoznámite sa tiež s možnosťami pripojenia k sociálnym sieťam priamo z okna programu.

Kód produktu: FR-Otl16Up03-Otl

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction à Outlook
 • Affichage Personnes
 • Planifier une réunion
 • Options d’affichage dans Outlook
 • Créer et imprimer des contacts
 • Accepter une invitation à un rendez-vous
 • Utiliser l’Aide dans Outlook
 • Gérer ses contacts
 • Proposer un nouvel horaire de réunion
 • Personnaliser l’affichage de la fenêtre Outlook
 • Contact en tant que pièce jointe d’un message
 • Aperçus rapides
 • Afficher les messages reçus
 • Groupe de contacts
 • Afficher le calendrier de vos collègues
 • Calendrier
 • Partage d’informations avec d’autres utilisateurs
 • Modifier le contenu d’un message
 • Autorisations aux délégués
 • Correction orthographique dans les messages créés
 • Travailler en mode hors connexion
 • Utiliser des pièces jointes
 • Répondre à un message et transférer un message
 • Gérer les éléments du calendrier
 • Importer et exporter des données
 • Enregistrer et imprimer des messages
 • Envoyer un calendrier
 • Créer des signatures électroniques
 • Tâches
 • Configurer un compte de messagerie
 • Dossiers de messages
 • Travailler avec les tâches
 • Créer un formulaire personnalisé
 • Courrier indésirable
 • Journal
 • Envoyer des formulaires personnalisés
 • Travailler avec le journal
 • Travail avancé avec les formulaires personnalisés
 • Suivi des messages
 • Notes
 • Rechercher des messages
 • Classer les messages en dossiers et catégories
 • Réorganiser la liste des messages
 • Afficher les messages par conversations
 • Actions rapides
 • Réponses automatiques
 • Règles des messages
 • Paramètres des messages
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky