MS Outlook 2010: Upgrading from 2007

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
V kurze MS Outlook 2010: Prechádzame z MS Outlook 2007 vás oboznámime so zmenami, ku ktorým došlo v novej verzii programu. Naučíme vás pracovať v upravenom prostredí programu, ktorého nástroje teraz nájdete na páse s nástrojmi. Upravené bolo tiež prostredie okien správ, úloh, kontaktov a pod. V lekciách nájdete aj ďalšie novinky, napríklad konverzačné zobrazenie, rýchle kroky a možnosť pripojenia k sociálnym sieťam priamo z programu. V tomto kurze sme niektoré lekcie uviedli len preto, že sa mierne zmenil vzhľad určitých dialógových okien, či názvy niektorých volieb a tlačidiel.

Kód produktu: EN-Otl10Up07-Otl

Online

Cena
20,00 €
24,20 € s DPH info
*
*
 • Change of the look of the entire program
 • Introduction to Outlook
 • Working with Calendar
 • Searching inside e-mails
 • Conversation View
 • E-mail content editing
 • Quick Steps
 • Work with address list
 • Appointment planning
 • The Schedule View in the Calendar
 • Appointment editing and Calendar setting options
 • Searching and categorizing, View settings
 • Conversation View
 • Info sharing with other users
 • Quick Steps
 • Signature creation, Delivery confirmation
 • Tasks creation
 • Automatic replies
 • Tasks management
 • Creating and using Contacts
 • Offline Folders
 • Sorting and Categorizing Contacts
 • Working with Attachments, Printing
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina