MS Outlook 2010 : Mise à niveau de 2007

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
V kurze MS Outlook 2010: Prechádzame z MS Outlook 2007 vás oboznámime so zmenami, ku ktorým došlo v novej verzii programu. Naučíme vás pracovať v upravenom prostredí programu, ktorého nástroje teraz nájdete na páse s nástrojmi. Upravené bolo tiež prostredie okien správ, úloh, kontaktov a pod. V lekciách nájdete aj ďalšie novinky, napríklad konverzačné zobrazenie, rýchle kroky a možnosť pripojenia k sociálnym sieťam priamo z programu. V tomto kurze sme niektoré lekcie uviedli len preto, že sa mierne zmenil vzhľad určitých dialógových okien, či názvy niektorých volieb a tlačidiel.

Kód produktu: FR-Otl10Up07-Otl

Online

Cena
20,00 €
24,20 € s DPH info
*
*
 • Changement d’apparence du programme
 • Introduction à l’application Microsoft Outlook
 • Planification des rendez-vous
 • Recherches à l’intérieur des messages
 • Gestion des messages électroniques
 • Afficher en tant que conversations
 • Création des messages électroniques
 • Actions rapides
 • Liste d’adresses globale et groupes de contacts
 • Planification d’une réunion
 • Affichage Planification de votre calendrier
 • Réponse à une demande de réunion
 • Recherche, classification et tri des éléments
 • Affichage des conversations
 • Partage du Calendrier et accès délégué
 • Les actions rapides et leur gestion
 • Signature électronique et suivi des messages
 • Création des tâches
 • Réponses automatiques
 • Gestion des Tâches
 • Création, affichage et impression des contacts
 • Fichiers de données en mode hors connexion
 • Personnalisation et recherche des contacts
 • Pièces jointes et impression
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky