MS Office 2013 - Knihovna 13 výukových kurzů

Jazyk výučby: Čeština
Jazyk aplikácie: Čeština
Elektronická podoba dokumentov sa stáva vizitkou ich autora, preto by sa mala ich tvorbe venovať dostatočná pozornosť. Pre vytvorenie nielen dokonale vyzerajúceho, ale aj užívateľsky správne fungujúceho dokumentu je potrebná dostatočná znalosť kancelárskych programov. Štandard v tejto oblasti určuje už dlhú dobu balík programov Microsoft Office. Ten je súčasne najrozšírenejšou skupinou kancelárskych programov používaných vo firmách, školách aj domácnostiach. Knižnica e-learningových kurzov, ktorú vám predstavíme, vám umožní zoznámiť sa so štyrmi najpoužívanejšími programami tohto balíka. Ponúkané kurzy vás povedú od základov, v ktorých sa zoznámite s prostredím jednotlivých programov a ich ovládaním, cez vytváranie dokumentov a ich základnú úpravu, až po využitie pokročilých nástrojov tak, aby ste jednotlivé programy vedeli používať na profesionálnej úrovni. Každá z interaktívnych lekcii jednotlivých kurzov obsahuje výklad špecifickej témy. Nástroje a postupy, s ktorými sa v danej lekcii zoznámite si hneď v priebehu výkladu aj vyskúšate v reálnom prostredí preberanej lekcie, čím si problematiku oveľa ľahšie osvojíte. Ku každej lekcii je pripravené cvičenie, v ktorom si podľa zadania môžete osvojené znalosti precvičiť a test, pomocou ktorého si overíte, že ste preberanú tému dobre zvládli, správne pochopili a že si všetko dobre pamätáte.

Kód produktu: CS-Off13-CS13

Online

Cena
82,00 €
99,22 € s DPH info
*
*
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Sady kurzov
Základná aplikácia Čeština
Jazyk výučby Čeština