MS Excel 2016: Úvod

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V kurze MS Excel: Úvod sa zoznámite s prostredím programu Excel 2016 a s jeho nástrojmi, ktoré sa naučíte postupne ovládať. Krok za krokom sa naučíte vytvárať prehľadné tabuľky a organizovať v nich zapísané dáta. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do buniek a ako nastaviť ich formát, a to vrátane zložitejšieho podmieneného formátovania. Naučíte sa manipulovať s jednotlivými bunkami a rozsahmi buniek, vyskúšate si prácu s hárkami aj s celými zošitmi. Na záver vytvoríte graf a naučíte sa zadávať jednoduché výpočty pomocou aritmetických vzorcov.

Kód produktu: SK-Exc16-Exc1

Online

Cena
12,00 €
14,52 € s DPH info
*
*
 • Zoznámenie sa s programom Excel
 • Okno programu Excel
 • Pás s nástrojmi
 • Zoznámenie sa s pracovným zošitom
 • Vytvorenie a uloženie pracovného zošita
 • Otvorenie pracovného zošita
 • Práca s hárkami zošita
 • Pohyb v hárku zošita
 • Výber rozsahu buniek
 • Úprava riadkov a stĺpcov
 • Vkladanie údajov do buniek
 • Hodnoty v bunkách
 • Presun a kopírovanie hodnôt v bunkách
 • Schránka Windows
 • Formátovanie písma
 • Zarovnanie údajov v bunkách
 • Orámovanie a výplň buniek
 • Základné číselné formáty
 • Formát dátumu, času a percent
 • Štýly buniek
 • Kopírovanie formátu
 • Formát tabuľky
 • Podmienené formátovanie
 • Základné aritmetické vzorce
 • Automatický súčet
 • Číselné a dátumové rady
 • Textové rady
 • Zoradenie údajov
 • Odporúčané grafy
 • Okamžitá analýza údajov
 • Obrázky
 • Tlač
 • Základné nastavenia programu
 • Vyhľadávanie pomoci v programe Excel
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina