MS Excel 2016: Stredne pokročilí

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V kurze MS Excel: Stredne pokročilí sa jednotlivé interaktívne lekcie zameriavajú najmä na výpočty v bunkách. Svoju základnú znalosť vytvárania aritmetických vzorcov rozšírite o vzorce logické a textové. Zoznámite sa s princípmi odkazovania na hodnoty v iných bunkách a kopírovania dát. Naučíte sa rýchlo vyplňovať dátové rady v priľahlých bunkách. Prezriete si pokročilejšie nástroje zoradenia a filtrovania dát pomocou prierezov či vyhľadávania údajov v rozsiahlejších tabuľkách. Vyskúšate si tiež rozdelenie dlhších zápisov na jednotlivé hodnoty v rámci niekoľkých stĺpcov, a to aj pomocou dynamického doplňovania hodnôt.

Kód produktu: SK-Exc16-Exc2

Online

Cena
12,00 €
14,52 € s DPH info
*
*
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Pokročilá práca s hárkami viacerých zošitov
 • Pokročilé možnosti prilepenia
 • Pokročilé možnosti kopírovania
 • Prilepenie externých údajov do programu Excel
 • Pokročilé formátovanie čísel
 • Vlastný formát čísla
 • Zabezpečenie hárka
 • Pokročilé úpravy tabuliek programu Excel
 • Použitie odkazov vo vzorcoch
 • Logické výrazy a textový operátor
 • Relatívne a absolútne odkazy
 • Pravidlá podmieneného formátovania
 • Podmienené formátovanie na základe vzorca
 • Knižnica funkcií
 • Textové funkcie
 • Pokročilejšie textové funkcie
 • Matematické funkcie
 • Štatistické funkcie
 • Funkcie pre dátum a čas
 • Logické funkcie a podmienené výpočty
 • Vnorené funkcie
 • Chyby v bunkách a ich vyhodnocovanie
 • Pomenovanie rozsahu buniek
 • Overovanie údajov
 • Pokročilé vypĺňanie číselných radov
 • Pokročilé zoraďovanie údajov
 • Filtrovanie údajov
 • Filtrovanie údajov pomocou Rýchleho filtra
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie hodnôt
 • Odstránenie duplicít
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Dynamické dopĺňanie
 • Prehľady v tabuľkách
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina