MS Excel 2016: Mittelfortgeschrittene

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
V kurze MS Excel: Stredne pokročilí sa jednotlivé interaktívne lekcie zameriavajú najmä na výpočty v bunkách. Svoju základnú znalosť vytvárania aritmetických vzorcov rozšírite o vzorce logické a textové. Zoznámite sa s princípmi odkazovania na hodnoty v iných bunkách a kopírovania dát. Naučíte sa rýchlo vyplňovať dátové rady v priľahlých bunkách. Prezriete si pokročilejšie nástroje zoradenia a filtrovania dát pomocou prierezov či vyhľadávania údajov v rozsiahlejších tabuľkách. Vyskúšate si tiež rozdelenie dlhších zápisov na jednotlivé hodnoty v rámci niekoľkých stĺpcov, a to aj pomocou dynamického doplňovania hodnôt.

Kód produktu: DE-Exc16-Exc2

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Anpassen der Symbolleiste für den Schnellzugriff
 • Anpassen des Menübands
 • Arbeiten mit Blättern mehrerer Arbeitsmappen
 • Einfuegeoptionen
 • Mehrere Datensätze kopieren
 • Externe Daten
 • Fortgeschrittene Zahlenformate
 • Benutzerdefiniertes Zahlenformat
 • Arbeitsblatt schützen
 • Arbeiten mit Excel-Tabellen
 • Verweise in Formeln verwenden
 • Logische Ausdrücke und Textoperator
 • Relative und absolute Bezüge
 • Regeln der bedingten Formatierung
 • Formelbasierte Formatierung
 • Funktionsbibliothek
 • Textfunktionen
 • Kompliziertere Textfunktionen
 • Mathematische Funktionen
 • Statistische Funktionen
 • Datums- und Uhrzeitfunktionen
 • Logische Funktionen und bedingte Formeln
 • Verschachtelte Funktionen
 • Fehler und Fehlerauswertung
 • Bereiche benennen
 • Daten überprüfen
 • Fortgeschrittene Reihen und Reihenfolgen
 • Fortgeschrittenes Sortieren
 • AutoFilter
 • Daten anhand von Datenschnitten filtern
 • Suchen und Ersetzen
 • Duplikate entfernen
 • Text in Spalten aufteilen
 • Blitzvorschau
 • Gliederung
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina