MS Excel 2016 : Débutant

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
V kurze MS Excel: Úvod sa zoznámite s prostredím programu Excel 2016 a s jeho nástrojmi, ktoré sa naučíte postupne ovládať. Krok za krokom sa naučíte vytvárať prehľadné tabuľky a organizovať v nich zapísané dáta. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do buniek a ako nastaviť ich formát, a to vrátane zložitejšieho podmieneného formátovania. Naučíte sa manipulovať s jednotlivými bunkami a rozsahmi buniek, vyskúšate si prácu s hárkami aj s celými zošitmi. Na záver vytvoríte graf a naučíte sa zadávať jednoduché výpočty pomocou aritmetických vzorcov.

Kód produktu: FR-Exc16-Exc1

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Introduction à Excel
 • La fenêtre d’Excel
 • Ruban
 • Familiarisation avec le classeur
 • Créer et enregistrer un classeur
 • Ouvrir un classeur
 • Manipulation des feuilles du classeur
 • Déplacement dans une feuille de calcul
 • Sélection des plages de cellules
 • Modifier les lignes et les colonnes
 • Saisir des données dans les cellules
 • Valeurs numériques dans les cellules
 • Déplacer et copier des valeurs dans les cellules
 • Copier et coller à l’aide du Presse-papiers
 • Mise en forme de texte
 • Aligner les données dans les cellules
 • Bordures et remplissage
 • Formats de nombres de base
 • Format de date, d’heure et de pourcentage
 • Styles de cellules
 • Copie de mise en forme
 • Le tableau Excel
 • Mise en forme conditionnelle
 • Formules arithmétiques de base
 • Somme automatique
 • Séries de nombres et de dates
 • Séries de texte et listes personnalisées
 • Tri
 • Graphiques recommandés
 • Analyse rapide des données
 • Les images dans Excel
 • Impression
 • Paramètres par défaut du logiciel
 • Aide sur Excel
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky