MS Excel 2016 : Avancé

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
Kurz MS Excel: Pokročilí je zameraný hlavne na prácu s grafmi a automatizáciou práce s použitím makier. Okrem nástrojov určených na vytváranie grafov si vyskúšate tiež doplnenie obsahu hárkov zošita o rôzne prvky ako obrazce SmartArt alebo kreslené tvary. Pripravíte hárok či vybranú tabuľku na nasledovnú tlač a zoznámite sa s možnosťami zabezpečenia a zdieľania zošitov. Nahráte makro a prezriete si možnosti jeho následnej úpravy a spustenia.

Kód produktu: FR-Exc16-Exc3

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Graphiques sparkline
 • Création de graphiques
 • Agencement des graphiques
 • Mettre en forme un graphique
 • Capture d’écran
 • Formes
 • Graphiques SmartArt
 • Thèmes
 • Vérification orthographique
 • Suivi des modifications
 • Commentaires
 • Travail avec plusieurs fenêtres
 • Fractionner un classeur en volets
 • Affichage du classeur
 • En-têtes et pieds de page
 • Mise en page
 • Compte Microsoft
 • Propriétés du classeur
 • Protection du classeur
 • Inspection du classeur
 • Récupération automatique
 • Utilisation des modèles
 • Compatibilité
 • Partager un classeur sur Internet
 • Introduction aux macros
 • Enregistrer une macro
 • Modifier une macro
 • Sécurité des macros
 • Macros signées numériquement
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky