MS Excel 2013: Prechod z 2003

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V kurze MS Excel 2013: Prechod z 2003 vás zoznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia tohto programu. V interaktívnych lekciách ponúkaného kurzu sa postupne naučíte pracovať v novom prostredí programu. Zoznámite sa s ovládaním nástrojov aplikácie pomocou tlačidiel na páse s nástrojmi. Vyskúšate si rôzne novinky, ako napríklad krivky, prierezy, dynamické dopĺňanie hodnôt alebo rýchlu analýza dát. Naučíte sa využívať upravenú ponuku možností vloženia kopírovaných dát a prezriete si výrazne rozšírené možnosti podmieneného formátovania a automatického filtra. Tiež si vyskúšate možnosť rýchleho formátovania grafov a tabuliek pomocou galérie štýlov a nové nástroje pre prácu s grafmi. Prezriete si zmeny v názvoch a možnostiach rôznych volieb a tlačidiel, ku ktorým došlo pri prechode na vyššiu verziu programu.

Kód produktu: SK-Exc13Up03-Exc

Online

Cena
24,00 €
29,04 € s DPH info
*
*
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Krivky
 • Okno programu Excel
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Tvorba grafov
 • Pás s nástrojmi
 • Pokročilá práca s hárkami viacerých zošitov
 • Úprava grafov
 • Zoznámenie sa s pracovným zošitom
 • Pokročilé možnosti prilepenia
 • Formátovanie grafov
 • Vytvorenie a uloženie pracovného zošita
 • Pokročilé možnosti kopírovania
 • Snímka a výrez obrazovky
 • Otvorenie pracovného zošita
 • Prilepenie externých údajov do programu Excel
 • Tvary
 • Práca s hárkami zošita
 • Pokročilé formátovanie čísel
 • Grafické prvky SmartArt
 • Motívy
 • Zabezpečenie hárka
 • Nástroje korektúry
 • Úprava riadkov a stĺpcov
 • Pokročilé úpravy tabuliek programu Excel
 • Sledovanie zmien
 • Komentáre
 • Usporiadanie viacerých okien
 • Presun a kopírovanie hodnôt v bunkách
 • Rozdelenie hárka na tably
 • Schránka Windows
 • Pravidlá podmieneného formátovania
 • Zobrazenia pracovného zošita
 • Formátovanie písma
 • Podmienené formátovanie na základe vzorca
 • Hlavička a päta
 • Zarovnanie údajov v bunkách
 • Knižnica funkcií
 • Nastavenie strany
 • Orámovanie a výplň buniek
 • Konto Microsoft
 • Základné číselné formáty
 • Vlastnosti súboru
 • Formát dátumu, času a percent
 • Zabezpečenie zošita
 • Štýly buniek
 • Kontrola zošita
 • Kopírovanie formátu
 • Automatické obnovenie súboru
 • Formát tabuľky
 • Šablóny
 • Podmienené formátovanie
 • Vnorené funkcie
 • Kompatibilita
 • Chyby v bunkách a ich vyhodnocovanie
 • Uloženie zošita na internet
 • Automatický súčet
 • Pomenovanie rozsahu buniek
 • Úvod do makier
 • Číselné a dátumové rady
 • Overovanie údajov
 • Záznam makra
 • Textové rady
 • Úprava makra
 • Zoradenie údajov
 • Pokročilé zoraďovanie údajov
 • Bezpečnosť makier
 • Odporúčané grafy
 • Filtrovanie údajov
 • Digitálny podpis makier
 • Okamžitá analýza údajov
 • Filtrovanie údajov pomocou Rýchleho filtra
 • Obrázky
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie hodnôt
 • Tlač
 • Odstránenie duplicít
 • Základné nastavenia programu
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Pomocník
 • Dynamické dopĺňanie
 • Prehľady v tabuľkách
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina