MS Excel 2013: Intermediate

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
V kurze MS Excel: Stredne pokročilí sa jednotlivé interaktívne lekcie zameriavajú najmä na výpočty v bunkách. Svoju základnú znalosť vytvárania aritmetických vzorcov rozšírite o vzorce logické a textové. Zoznámite sa s princípmi odkazovania na hodnoty v iných bunkách a kopírovania dát. Naučíte sa rýchlo vyplňovať dátové rady v priľahlých bunkách. Prezriete si pokročilejšie nástroje zoradenia a filtrovania dát pomocou prierezov či vyhľadávania údajov v rozsiahlejších tabuľkách. Vyskúšate si tiež rozdelenie dlhších zápisov na jednotlivé hodnoty v rámci niekoľkých stĺpcov, a to aj pomocou dynamického doplňovania hodnôt.

Kód produktu: EN-Exc13-Exc2

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Customisation of the Quick Access Toolbar
 • Customising the Ribbon
 • Manipulation with sheets of multiple workbooks
 • Advanced paste options
 • Copying multiple items
 • Pasting external data into Excel
 • Advanced number formats
 • Custom number format
 • Worksheet protection
 • Advanced work with Excel tables
 • Using references in formulas
 • Comparing and connecting values using operators
 • Cell and range references
 • Conditional formatting rules
 • Conditional formatting based on a formula
 • Function library
 • Text functions
 • Advanced text functions
 • Math functions
 • Statistical functions
 • Date and time functions
 • Logical functions and conditional calculations
 • Nested functions
 • Errors in cells and their checking
 • Naming cell ranges
 • Data validation
 • Advanced fill series
 • Advanced sorting
 • Data filtering
 • Using slicers to filter data
 • Finding and replacing specific values
 • Removing duplicate data
 • Splitting text into columns
 • Flash Fill
 • Outline
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina