MS Excel 2010: Upgrading from 2007

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
V kurze MS Excel 2010: Prechádzame z MS Excel 2007 vás oboznámime so zmenami, ku ktorým došlo v novej verzii programu. V lekciách sa postupne zoznámite s upraveným prostredím, ktoré program ponúka svojim používateľom a vyskúšate si nové aj upravené nástroje programu. Oboznámite sa s novou kartou Súbor a s upravenou ukážkou dokumentov pred tlačou, ktorá je novo začlenená do ponuky karty Súbor. Vyskúšate si aj ďalšie novinky, napríklad vytváranie minigrafov a prierezov v kontingenčných tabuľkách. Naučíme vás používať upravenú ponuku možností vloženia kopírovaných údajov a prezriete si rozšírené možnosti podmieneného formátovania. Prezriete si tiež drobné úpravy v názvoch rôznych volieb a tlačidiel, ku ktorým došlo pri prechode na novšiu verziu programu.

Kód produktu: EN-Exc10Up07-Exc

Online

Cena
20,00 €
24,20 € s DPH info
*
*
 • Sparklines
 • Conditional formatting
 • Form creation in a sheet
 • Slicer to filter data in the pivot table
 • Conditional and custom formatting
 • Templates
 • Workbook properties and work with sheets
 • Sharing workbooks and tracking changes
 • Copying options, orders and lists
 • Connected sheets
 • Sheet scenarios
 • Resolver
 • Webpages, links and e-mail sending
 • File security
 • Permission control
 • Introduction to Excel
 • Manipulation with cell ranges
 • Working with files and windows
 • Printing smaller tables
 • Basic Excel settings
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina