MS Access 2016: Introduction

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
V kurze MS Access: Úvod sa zoznámite s terminológiou používanou v relačných databázach a so základmi práce v programe Microsoft Access. Naučíte sa rôzne techniky navrhovania tabuliek a nastavíte vlastnosti ich polí. Ďalej sa naučíte analyzovať dáta tabuliek pomocou výberových dotazov, v rámci ktorých vypočítate nové hodnoty prostredníctvom zadaných výrazov. Vyskúšate si spoločné prepojenie tabuliek a zaistenie ich referenčnej integrity. Na záver pomocou sprievodcu vytvoríte aj jednoduchý formulár a zostavu.

Kód produktu: EN-Acc16-Acc1

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Introduction to databases and their objects
 • Access environment
 • Creating a table in the Datasheet View
 • Design view of tables
 • Advanced field data types
 • Restricting data input in tables
 • Analysis of relationships between tables
 • Relationships between tables
 • Referential integrity
 • Navigation in tables
 • Searching for records and editing them
 • Sorting and filtering data in tables
 • Select queries
 • Creating a select query
 • Criteria in select queries
 • Calculated fields in queries
 • Joining tables for the purpose of a query
 • Lookup columns in tables
 • Editing a lookup column
 • Automatic creation of forms
 • Report creation
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina