MS Access 2016: Einführung

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
V kurze MS Access: Úvod sa zoznámite s terminológiou používanou v relačných databázach a so základmi práce v programe Microsoft Access. Naučíte sa rôzne techniky navrhovania tabuliek a nastavíte vlastnosti ich polí. Ďalej sa naučíte analyzovať dáta tabuliek pomocou výberových dotazov, v rámci ktorých vypočítate nové hodnoty prostredníctvom zadaných výrazov. Vyskúšate si spoločné prepojenie tabuliek a zaistenie ich referenčnej integrity. Na záver pomocou sprievodcu vytvoríte aj jednoduchý formulár a zostavu.

Kód produktu: DE-Acc16-Acc1

Online

Cena
17,00 €
20,57 € s DPH info
*
*
 • Einführung in Datenbanken
 • MS Access-Benutzeroberfläche und Datenbankobjekte
 • Tabelle in der Datenblattansicht erstellen
 • Entwurfsansicht einer Tabelle
 • Spezielle Feldtypen und Bearbeitung der Felder
 • Einschränken von Daten für die Eingabe in Tabellen
 • Analyse der Tabellenbeziehungen
 • Tabellenbeziehungen
 • Referentielle Integrität
 • Tabelle bearbeiten
 • Daten suchen und bearbeiten
 • Daten filtern und sortieren
 • Vorstellung der Auswahlabfragen
 • Auswahlabfrage - Felder auswählen und sortieren
 • Mit Kriterien einer Auswahlabfrage arbeiten
 • Berechnete Felder
 • Verknüpfte Tabellen in Abfragen
 • Nachschlagespalte erstellen
 • Abfrage einer Nachschlagespalte ändern
 • AutoFormular und Formular-Assistent
 • Bericht erstellen
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina