MS Access 2013 - Set of 3 Interactive Courses

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
Program Microsoft Access je určený k vytváraniu a správe relačných databáz. V troch kurzoch venovaných tomuto programu sa krok za krokom naučíte vytvárať takéto databázy a následne spracovávať ich údaje. Najprv sa zoznámite s prostredím programu a používanou terminológiou. Naučíte sa navrhnúť vlastnú tabuľku, nastaviť vlastnosti jej polí a do takto pripravenej tabuľky zadať potrebné údaje. Vytvorené tabuľky prepojíte prostredníctvom vzájomných relácií a nastavíte vlastnosti vytvoreného prepojenia. Zoznámite sa s tým, ako zostaviť databázu tak, aby bola práca s ňou čo najefektívnejšia. Pomocou dotazov sa naučíte vyberať potrebné dáta tabuliek a pomocou výpočtov z nich odvodiť ďalšie informácie. Naučíte sa pracovať aj so špeciálnymi akčnými dotazmi. Údaje tabuliek spoločne s údajmi získanými pomocou dotazov vhodne graficky zobrazíte pomocou formulárov, ktoré vám tiež uľahčia zadávanie nových údajov do databázy. Vybrané údaje zároveň pripravíte na tlač pomocou zostáv, ktoré sami navrhnete. Pre automatizáciu práce s databázami a pre kontrolu zadávaných dát sa naučíte vytvárať makrá. Zoznámite sa s importom a exportom dát naprieč databázami a so samostatným ukladaním jednotlivých objektov databázy.

Kód produktu: EN-Acc13-CS3

Online

Cena
41,00 €
49,61 € s DPH info
*
*
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Sady kurzov
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina