MS Access 2013 : Mise à niveau de 2007

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
V kurze MS Access 2013: Prechod z 2007 vás zoznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia tohto programu. Jej autori sa zamerali hlavne na šablóny a webové aplikácie. V upravenom zobrazení Backstage si prezriete šablóny na vytvorenie týchto webových aplikácií, ako aj na vytvorenie klasických počítačových databáz. V interaktívnych lekciách ponúkaného kurzu si vyskúšate nové typy polí tabuliek a naučíte sa v tabuľkách vytvárať súhrnné výpočty. Vyskúšate si nové možnosti, ktoré využijete pri návrhu zostáv, formulárov a makier. Tiež sa zoznámite s ďalšími zmenami, ku ktorým v programe došlo.

Kód produktu: FR-Acc13Up07-Acc

Online

Cena
24,00 €
29,04 € s DPH info
*
*
 • Environnement du programme Access
 • Créer une table dans le mode Feuille de données
 • Types de données de champ avancés
 • Bases des macros
 • Totaux
 • Exporter les données d’une base de données
 • Mode Création des formulaires
 • Importation et exportation automatisée des données
 • Créer un formulaire dans le mode Création
 • Modifier les contrôles des formulaires
 • Volet de navigation
 • Champs calculés et mise en forme conditionnelle
 • Navigation dans la base de données
 • Protection et sécurité dans Access
 • Créer automatiquement des formulaires
 • Options avancées des états
 • Mise en page de l’état avant l’impression
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky