MS Access 2010: Umstieg von 2007

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
V kurze MS Access 2010: Prechádzame z MS Access 2007 vás oboznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia programu. Prezriete si ponuku novej karty Súbor. Naučíme vás využívať nové typy polí, ktoré umožňujú napríklad vytváranie výpočtov priamo v tabuľke. Vyskúšate si rozšírené možnosti ponúkané pri návrhu tabuľky v údajovom zobrazení a ďalšiu novinku tejto verzie –vytváranie súhrnných výpočtov v tabuľkách. V lekciách sa stretnete aj s uľahčením tvorby výpočtov vo forme našepkávania. Oboznámime vás so zásadnou zmenou prostredia, v ktorom sa vytvárajú makrá. Prezriete si sprievodcu zostavou a formulárom, v ktorých tiež došlo k zmenám. Niektoré lekcie boli do kurzu zaradené len preto, aby sme vás upozornili na drobné zmeny v názvoch určitých volieb, tlačidiel a nástrojov.

Kód produktu: DE-Acc10Up07-Acc

Online

Cena
20,00 €
24,20 € s DPH info
*
*
 • Berichte erstellen
 • Programmumgebung Microsoft Access
 • Summenzeile und Summenabfragen
 • Tabelle in der Datenblattansicht erstellen
 • Grafische Gestaltung des Berichts
 • Weitere Möglichkeiten der Berichte
 • Spezielle Felddatentypen
 • Grundlagen von Makros
 • Formular mit dem Formular-Assistenten erstellen
 • Formular in der Entwurfsansicht erstellen
 • Arbeit mit den Steuerelementen im Formular
 • Berechnete Steuerelemente im Formular
 • Daten exportieren
 • Automatisieren von Import und Export
 • Navigation in der Datenbank
 • Datenbank verschlüsseln und verwalten
 • Neuerungen im Programm Microsoft Access 2010
 • Felder in einer Tabelle
 • Ausdrucksgenerator
 • Ereignisse in Tabellen
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina