MS Access 2010: Umstieg von 2003

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
V kurze MS Access 2010: Prechádzame z MS Access 2003 vás oboznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia programu. Naučíme vás pracovať v novom prostredí programu. Pri navrhovaní tabuliek budete využívať nové typy polí, napríklad pole, ktoré teraz umožňuje vytvoriť výpočet priamo v tabuľke. Vyskúšate si vytváranie súhrnných výpočtov v tabuľkách a pri zápise vzorcov sa stretnete s pomocou vo forme našepkávania. Oboznámime vás so zásadnou zmenou prostredia, v ktorom sa vytvárajú makrá. Prezriete si zmeny v sprievodcoch zostavou a formulárom a naučíte sa pracovať s ich novými možnosťami. Niektoré lekcie sme do kurzu zaradili len preto, aby sme vás upozornili na drobné zmeny v názvoch niektorých volieb, tlačidiel a nástrojov.

Kód produktu: DE-Acc10Up03-Acc

Online

Cena
29,00 €
35,09 € s DPH info
*
*
 • Berichte erstellen
 • Programmumgebung Microsoft Access
 • Summenzeile und Summenabfragen
 • Berichte mit Berechnungen
 • Tabelle in der Datenblattansicht erstellen
 • Grafische Gestaltung des Berichts
 • Weitere Möglichkeiten der Berichte
 • Spezielle Felddatentypen
 • PivotTable und PivotChart
 • Objektabhängigkeiten und Eigenschaftenvererbung
 • Grundlagen von Makros
 • Datensätze filtern und sortieren
 • Formular mit dem Formular-Assistenten erstellen
 • Datenüberprüfung anhand von Makros
 • Einfache Auswahlabfragen
 • Formular in der Entwurfsansicht erstellen
 • Arbeit mit den Steuerelementen im Formular
 • Drucken und Dokumentieren der Datenbank
 • Berechnete Steuerelemente im Formular
 • Objekte importieren und Datenbank aufteilen
 • Daten exportieren
 • Beziehungen und referenzielle Integrität
 • Automatisieren von Import und Export
 • XML-Format
 • Navigation in der Datenbank
 • Datenbank verschlüsseln und verwalten
 • Formular als Benutzeroberfläche
 • Neuerungen im Programm Microsoft Access 2010
 • Felder in einer Tabelle
 • Ausdrucksgenerator
 • Ereignisse in Tabellen
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina