MS Access 2010: Přecházíme z 2003

Jazyk výučby: Čeština
Jazyk aplikácie: Čeština
V kurze MS Access 2010: Prechádzame z MS Access 2003 vás oboznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia programu. Naučíme vás pracovať v novom prostredí programu. Pri navrhovaní tabuliek budete využívať nové typy polí, napríklad pole, ktoré teraz umožňuje vytvoriť výpočet priamo v tabuľke. Vyskúšate si vytváranie súhrnných výpočtov v tabuľkách a pri zápise vzorcov sa stretnete s pomocou vo forme našepkávania. Oboznámime vás so zásadnou zmenou prostredia, v ktorom sa vytvárajú makrá. Prezriete si zmeny v sprievodcoch zostavou a formulárom a naučíte sa pracovať s ich novými možnosťami. Niektoré lekcie sme do kurzu zaradili len preto, aby sme vás upozornili na drobné zmeny v názvoch niektorých volieb, tlačidiel a nástrojov.

Kód produktu: CS-Acc10Up03-Acc

Online

Cena
20,00 €
24,20 € s DPH info
*
*
 • Novinky ve vzhledu programu Microsoft Access 2010
 • Pole v tabulce
 • Vytváření sestav
 • Tvůrce výrazů
 • Prostředí programu MS Access
 • Souhrny
 • Sestavy s výpočty
 • Události tabulky
 • Vytvoření tabulky v zobrazení Datový list
 • Grafická úprava sestavy
 • Další možnosti sestav
 • Speciální typy polí
 • Kontingenční tabulka a graf
 • Závislosti objektů a dědičnost vlastností
 • Základy maker
 • Filtrování a řazení záznamů
 • Vytvoření formuláře pomocí průvodce
 • Ověřování dat pomocí maker
 • Výběr polí a řazení záznamů pomocí dotazu
 • Vytvoření formuláře v návrhovém zobrazení
 • Práce s ovládacími prvky formuláře
 • Tisk a dokumentace databáze
 • Vypočítávané položky ve formuláři
 • Import objektů a rozdělení databáze
 • Export dat
 • Relace a referenční integrita
 • Automatizace importu a exportu
 • Formát XML
 • Navigace v databázi
 • Zabezpečení a správa databáze
 • Formulář jako uživatelské rozhraní
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Čeština
Jazyk výučby Čeština