MS Access 2010 : Mise à niveau de 2007

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
V kurze MS Access 2010: Prechádzame z MS Access 2007 vás oboznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia programu. Prezriete si ponuku novej karty Súbor. Naučíme vás využívať nové typy polí, ktoré umožňujú napríklad vytváranie výpočtov priamo v tabuľke. Vyskúšate si rozšírené možnosti ponúkané pri návrhu tabuľky v údajovom zobrazení a ďalšiu novinku tejto verzie –vytváranie súhrnných výpočtov v tabuľkách. V lekciách sa stretnete aj s uľahčením tvorby výpočtov vo forme našepkávania. Oboznámime vás so zásadnou zmenou prostredia, v ktorom sa vytvárajú makrá. Prezriete si sprievodcu zostavou a formulárom, v ktorých tiež došlo k zmenám. Niektoré lekcie boli do kurzu zaradené len preto, aby sme vás upozornili na drobné zmeny v názvoch určitých volieb, tlačidiel a nástrojov.

Kód produktu: FR-Acc10Up07-Acc

Online

Cena
20,00 €
24,20 € s DPH info
*
*
 • Nouvelle apparence de Microsoft Access 2010
 • Création d’un état
 • Champs de la table
 • L’interface utilisateur de Microsoft Access
 • Totaux
 • Générateur d’expression
 • Création de table dans le mode Feuille de données
 • Modification d’un état existant
 • Macros de données
 • Modifications avancées d’un état
 • Types de données et propriétés des champs
 • Principes de base des macros
 • Création d’un formulaire à l’aide de l’assistant
 • Création d’un formulaire en mode Création
 • Organisation des éléments dans un formulaire
 • Contrôles calculés du formulaire
 • Exportation de données
 • Importation et exportation avancées de données
 • Options de navigation dans les bases de données
 • Paramètres de sécurité et confidentialité
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky