MS Word 2016: Upgrading from 2003

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
V kurze MS Word 2016: Prechod z 2003 vás zoznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia tohto programu. Zásadnou zmenou prešlo najmä prostredie programu a ovládanie jeho nástrojov. V jednotlivých lekciách ponúkaného kurzu sa naučíte pracovať s pásom s nástrojmi, panelom s nástrojmi Rýchly prístup, s kontextovými kartami a miniatúrnym panelom s nástrojmi pre formátovanie. Vyskúšate si upravené zobrazenia dokumentu. Pri úprave vzhľadu dokumentu sa naučíte používať rôzne galérie a živé ukážky. Zoznámite sa so stavebnými blokmi a s obrázkami SmarArt. Prezriete si rozšírené možnosti, ktoré program ponúka pri práci s grafikou, vyskúšate si vkladanie titulných strán, ovládacích prvkov formulára, otvorenie PDF dokumentu a jeho úpravu, ako aj rôzne ďalšie nástroje, ktorým boli programové možnosti rozšírené alebo upravené.

Kód produktu: EN-Wrd16Up03-Wrd

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction to Word
 • Basic Word settings
 • Document sections
 • Viewing documents
 • Customising the Quick Access Toolbar
 • Setting a page background
 • Read Mode
 • Customising the Ribbon
 • Inserting symbols and drop caps
 • Creating a new document
 • Custom keyboard shortcuts
 • Custom cover page
 • Opening documents
 • Working with multiple windows
 • Auto Text
 • Navigation in a document
 • Using styles and their customisation
 • Entering and editing text
 • Creating styles
 • Searching in a document
 • Creating custom templates
 • Moving and copying text
 • Editing multi-page documents
 • Hyphenation
 • Saving a document
 • Creating multilevel lists
 • Tracking changes
 • Page setup
 • Sorting lists in documents
 • Working with comments
 • Text formatting
 • Converting text to a table
 • Advanced setting of headers and footers
 • Quick text formatting
 • Tabs
 • Splitting text into columns
 • Paragraph formatting
 • Creating a table
 • Creating a document outline
 • Numbered lists
 • Editing the layout of a table
 • Master document with subdocuments
 • Bulleted lists
 • Editing the graphical appearance of tables
 • Automatic table of contents
 • Borders and shading
 • Calculations in tables
 • Custom table of contents
 • Automatic text corrections
 • Design of an irregular table
 • Captions and tables of figures
 • Proofing tools
 • Creating charts
 • Working with fields
 • Language settings
 • Editing charts
 • Footnotes and endnotes
 • Header and Footer
 • Inserting pictures
 • Bookmarks
 • Printing a document
 • Editing pictures
 • Cross-references
 • Working with Microsoft Word Help
 • Inserting and formatting SmartArt graphics
 • Hyperlinks
 • Inserting and formatting shapes
 • Text translation
 • Inserting screenshots
 • Envelopes and labels
 • Mail merge
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina