MS Excel 2016: Upgrading from 2003

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
V kurze MS Excel 2016: Prechod z 2003 vás zoznámime so zmenami, ktoré priniesla nová verzia tohto programu. V interaktívnych lekciách ponúkaného kurzu sa postupne naučíte pracovať v novom prostredí programu. Zoznámite sa s ovládaním nástrojov aplikácie pomocou tlačidiel na páse s nástrojmi. Vyskúšate si rôzne novinky, ako napríklad krivky, prierezy, dynamické dopĺňanie hodnôt alebo rýchlu analýza dát. Naučíte sa využívať upravenú ponuku možností vloženia kopírovaných dát a prezriete si výrazne rozšírené možnosti podmieneného formátovania a automatického filtra. Tiež si vyskúšate možnosť rýchleho formátovania grafov a tabuliek pomocou galérie štýlov a nové nástroje pre prácu s grafmi. Prezriete si zmeny v názvoch a možnostiach rôznych volieb a tlačidiel, ku ktorým došlo pri prechode na vyššiu verziu programu.

Kód produktu: EN-Exc16Up03-Exc

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Customisation of the Quick Access Toolbar
 • Sparklines
 • Excel window
 • Customising the Ribbon
 • Charts creation
 • Ribbon
 • Manipulation with sheets of multiple workbooks
 • Chart design
 • Excel workbook
 • Advanced paste options
 • Chart formatting
 • Creation and saving of a workbook
 • Copying multiple items
 • Screenshots and screen clipping
 • Opening an existing workbook
 • Pasting external data into Excel
 • Shapes
 • Manipulating worksheets
 • Advanced number formats
 • SmartArt
 • Themes
 • Worksheet protection
 • Proofing tools
 • Adjusting rows and columns
 • Advanced work with Excel tables
 • Tracking changes
 • Comments
 • Managing multiple windows
 • Moving and copying cell values
 • Splitting worksheets into panes
 • Copying and moving using the Clipboard
 • Conditional formatting rules
 • Workbook views
 • Font formatting
 • Conditional formatting based on a formula
 • Header and footer
 • Alignment of data in cells
 • Function library
 • Page setup
 • Borders and fill
 • Microsoft account
 • Basic number formats
 • File properties
 • Date, time and percentage number formats
 • Workbook protection
 • Cell styles
 • Workbook inspection
 • Copying formatting
 • File AutoRecovery
 • Excel table
 • Using templates
 • Conditional formatting
 • Nested functions
 • Compatibility issues
 • Errors in cells and their checking
 • Saving a workbook to the Web
 • AutoSum
 • Naming cell ranges
 • Introduction to macros
 • Number and date fill series
 • Data validation
 • Macro recording
 • Text series and custom lists
 • Macro editing
 • Sorting
 • Advanced sorting
 • Macro security
 • Recommended charts
 • Data filtering
 • Digitally signed macros
 • Instant data analysis
 • Using slicers to filter data
 • Pictures in Excel
 • Finding and replacing specific values
 • Printing
 • Removing duplicate data
 • Customisation of the program settings
 • Splitting text into columns
 • Getting help with Excel
 • Flash Fill
 • Outline
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina