MOS: Microsoft Office Word 2019 - Kurs

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Word 2019 (skúška 77 - 725). Oboznámite sa v ňom s prostredím programu a jeho ovládaním. Dozviete sa, ako správne zadať text a ako skontrolovať jeho správnosť vrátane gramatiky. Vyskúšate si tiež možnosti formátovania textu a celých odsekov. Vykonáte základné úpravy pred tlačou, vrátane nastavenia strany a vkladania hlavičky a päty do dokumentu. Naučíte sa, ako si nastaviť prostredie programu tak, aby presne zodpovedalo vašim konkrétnym potrebám. Vyskúšate si, ako efektívne formátovať text pomocou štýlov a použijete šablóny, ktoré program ponúka na nastavenie profesionálneho vzhľadu dokumentov. Pre jednoduché rozvrhnutie obsahu dokumentu a jednotlivých záznamov sa naučíte vytvárať a upravovať tabuľky. Do dokumentov budete vkladať rôzne grafické prvky ako obrázky, grafy, obrázky SmartArt, rôzne kreslené tvary a vyskúšate si ich úpravu priamo v programe Word. Naučíte sa rozdeliť dokument na sekcie a vyskúšate si vkladanie odlišných hlavičiek a piat na jednotlivých stranách. Z nadpisov textu dokumentu vytvoríte obsah, očíslujete vložené obrázky či iné objekty a vytvoríte ich automatický zoznam. Ďalej sa oboznámite s tým, ako používať polia, hypertextové a krížové odkazy, poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

Kód produktu: DE-MOS19-Wrd

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Einführung in Word
 • Text eingeben und bearbeiten
 • Text in eine Tabelle umwandeln
 • Fußnoten und Endnoten
 • Benutzerdefinierte Titelseite
 • Neues Dokument erstellen
 • Text ersetzen
 • Tabellen formatieren
 • Index
 • AutoText
 • Dokument öffnen
 • Text kopieren und verschieben
 • Tabellenlayout ändern
 • Literaturverzeichnis
 • Grafik einfügen und formatieren
 • PDF Dokumente öffnen und bearbeiten
 • AutoKorrektur
 • Berechnungen in Tabellen
 • Bild- u. Tabellenverzeichnis, sonstige Übersichten
 • SmartArt einfügen und formatieren
 • Nachschlagen im Dokument
 • Arbeiten mit Feldern
 • Tabellen erstellen
 • Bilder einfügen
 • Hyperlinks
 • Initial und Spezialzeichen einfügen
 • Nummerierte Listen
 • Bilder formatieren
 • Textmarken
 • Text formatieren
 • Aufzählungslisten
 • Seitenlayout einrichten
 • Absätze formatieren
 • Fortgeschrittene Techniken der Absatznummerierung
 • Anwenden von Designs und Formatvorlagen
 • Schnellformatierung von Text
 • Kopf- und Fußzeile
 • Formatvorlagen erstellen
 • Seitenhintergrund festlegen
 • Textfluss festlegen
 • Dokumentansicht
 • Fortgeschrittene Einstellungen Kopf- und Fußzeilen
 • Symbolleiste für den Schnellzugriff
 • Spaltenlayout
 • Menüband anpassen
 • Dokumentgliederung erstellen
 • Arbeiten mit mehreren Dokumenten
 • Dokument mit mehreren Seiten bearbeiten
 • Tastenkombinationen
 • Dokument drucken
 • Dokument speichern
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina