MOS: Microsoft Office Word 2019 - Course

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Word 2019 (skúška 77 - 725). Oboznámite sa v ňom s prostredím programu a jeho ovládaním. Dozviete sa, ako správne zadať text a ako skontrolovať jeho správnosť vrátane gramatiky. Vyskúšate si tiež možnosti formátovania textu a celých odsekov. Vykonáte základné úpravy pred tlačou, vrátane nastavenia strany a vkladania hlavičky a päty do dokumentu. Naučíte sa, ako si nastaviť prostredie programu tak, aby presne zodpovedalo vašim konkrétnym potrebám. Vyskúšate si, ako efektívne formátovať text pomocou štýlov a použijete šablóny, ktoré program ponúka na nastavenie profesionálneho vzhľadu dokumentov. Pre jednoduché rozvrhnutie obsahu dokumentu a jednotlivých záznamov sa naučíte vytvárať a upravovať tabuľky. Do dokumentov budete vkladať rôzne grafické prvky ako obrázky, grafy, obrázky SmartArt, rôzne kreslené tvary a vyskúšate si ich úpravu priamo v programe Word. Naučíte sa rozdeliť dokument na sekcie a vyskúšate si vkladanie odlišných hlavičiek a piat na jednotlivých stranách. Z nadpisov textu dokumentu vytvoríte obsah, očíslujete vložené obrázky či iné objekty a vytvoríte ich automatický zoznam. Ďalej sa oboznámite s tým, ako používať polia, hypertextové a krížové odkazy, poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

Kód produktu: EN-MOS19-Wrd

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction to Word
 • Entering and editing text
 • Converting text to a table
 • Footnotes and endnotes
 • Custom cover page
 • Creating a new document
 • Replacing text
 • Editing the graphical appearance of tables
 • Index
 • Auto Text
 • Opening documents
 • Moving and copying text
 • Editing the layout of a table
 • Bibliography
 • Inserting and formatting shapes
 • Opening and editing PDF documents
 • Automatic text corrections
 • Calculations in tables
 • Captions and tables of figures
 • Inserting and formatting SmartArt graphics
 • Searching in a document
 • Working with fields
 • Creating a table
 • Inserting pictures
 • Hyperlinks
 • Inserting symbols and drop caps
 • Numbered lists
 • Editing pictures
 • Bookmarks
 • Text formatting
 • Bulleted lists
 • Page setup
 • Paragraph formatting
 • Creating multilevel lists
 • Using styles and their customisation
 • Quick text formatting
 • Header and Footer
 • Creating styles
 • Setting a page background
 • Document pagination
 • Viewing documents
 • Advanced setting of headers and footers
 • Customising the Quick Access Toolbar
 • Splitting text into columns
 • Customising the Ribbon
 • Creating a document outline
 • Working with multiple windows
 • Editing multi-page documents
 • Custom keyboard shortcuts
 • Printing a document
 • Saving a document
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina